Δημοσιεύσεις εταιρικών ισολογισμών

Στοιχεία εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΑΦΜ: 094485220
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 58326304000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310682809
FAX: 2310682829
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.zita-sa.eu
EMAIL: info@zita-sa.eu

Ισολογισμοί εταιρίας

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000 ΑΡ. ΜΑΕ 37230/62/Β/96/293
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000 ΑΡ. ΜΑΕ 37230/62/Β/96/293
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000 ΑΡ. ΜΑΕ 37230/62/Β/96/293
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000 ΑΡ. ΜΑΕ 37230/62/Β/96/293
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 058326304000 ΑΡ. ΜΑΕ 37230/62/Β/96/293
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 37230/62/Β/96/293 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 58326304000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 37230/62/Β/96/293 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 58326304000